περιπέσσω

περιπέσσω
και αττ. τ. περιπέττω, Α
1. (ιδίως σχετικά με το ψωμί) ψήνω καλά ωσότου σχηματιστεί κόρα ολόγυρα
2. παθ. περιπέσσομαι
ντύνομαι («χλανίσι διαφανέσι περιπεπεμμένοι», Κωμ. Αδέσπ)
3. μτφ. συγκαλύπτω
4. φρ. α) «περιπέσσω ἀβλαβῶς» — συγκαλύπτω χωρίς να επιφέρω βλάβη («ἀγωγὴν σεμνότητι καὶ ἀκριβείᾳ πλείονι τὴν καινότητα περιπέττουσαν», Σωζομ.)
β) «περιπέσσομαι ῥηματίοις» — σαγηνεύομαι και εξαπατώμαι με κολακευτικά λόγια.
[ΕΤΥΜΟΛ. < περι-* + πέσσω «μαλακώνω, ψήνω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • περιπέττει — περιπέσσω bake a crust round pres ind mp 2nd sg (attic) περιπέσσω bake a crust round pres ind act 3rd sg (attic) περιπέσσω bake a crust round pres ind mp 2nd sg (attic) περιπέσσω bake a crust round pres ind act 3rd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττουσι — περιπέσσω bake a crust round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) περιπέσσω bake a crust round pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) περιπέσσω bake a crust round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττουσιν — περιπέσσω bake a crust round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) περιπέσσω bake a crust round pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) περιπέσσω bake a crust round pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέσσειν — περιπέσσω bake a crust round pres inf act (attic epic) περιπέσσω bake a crust round pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττειν — περιπέσσω bake a crust round pres inf act (attic epic) περιπέσσω bake a crust round pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττομαι — περιπέσσω bake a crust round pres ind mp 1st sg (attic) περιπέσσω bake a crust round pres ind mp 1st sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττοντες — περιπέσσω bake a crust round pres part act masc nom/voc pl (attic) περιπέσσω bake a crust round pres part act masc nom/voc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπέττουσαν — περιπέσσω bake a crust round pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) περιπέσσω bake a crust round pres part act fem acc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπεφθείς — περιπέσσω bake a crust round aor part pass masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιπεπεμμένα — περιπέμπω send round perf part mp neut nom/voc/acc pl περιπεπεμμένᾱ , περιπέμπω send round perf part mp fem nom/voc/acc dual περιπεπεμμένᾱ , περιπέμπω send round perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) περιπέσσω bake a crust round perf part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”